Juliusz Sas-Wisłocki

Dr Juliusz Sas-Wisłocki ps. „Wiktor” (ur. 11 kwietnia 1909 r., zm. 3 września 1973 r. w Krakowie) – student Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Genewie i Rumuńskiej Akademii Umiejętności w Bukareszcie, absolwent Polskiej Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie (1930 r.) i wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor praw (od 1932 r.), asystent na katedrze prawa rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat (od 1936 r.), redaktor naczelny „Współczesnej Myśli Prawniczej”, w czasie okupacji niemieckiej prowadził tajne wykłady na uniwersytecie oraz był członkiem Tajnej Rady Adwokackiej w Krakowie; założyciel Polskiej Korporacji Akademickiej „Palestra”, jej pierwszy prezes i olderman semestru zimowego 1929/1930, olderman semestru zimowego 1930/1931, filister od 1932 r.; autor Akademickiego Kodeksu Honorowego, prezes Naczelnej Konferencji Akademickiej, Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych, Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Stronnictwa Narodowego, wiceprezes krakowskiego koła Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska”, członek „Orła Białego”, kierownik grupy „Zet” w Krakowie, członek Obozu Narodowo-Radykalnego, jego ideolog, propagator idei monarchistycznej, członek organizacji wewnętrznej ONR i Zakonu Narodowego, komisarz polityczny krakowskiej delegatury Służby Cywilnej Narodu (w trakcie II wojny światowej); harcerz, działacz Sodalicji Mariańskiej; aresztowany w 1934 r. za działalność w ONR, we wrześniu 1939 r. wrócił do kraju z Rumunii (przeciwnie do polskiego rządu), aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w 1945 r., inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa, a później przez Służbę Bezpieczeństwa, pozbawiony przez Ministra Sprawiedliwości prawa wykonywania zawodu adwokata w 1953 r.; w myśli politycznej postulował ustrój monarchistyczny, który uważał za zgodny z polską tradycją prawną; był przeciwny demokracji liberalnej, która wprowadzała chaos w społeczeństwie i była ślepym naśladownictwem obcych systemów – amerykańskiego francuskiego czy szwajcarskiego; krytykował juntę sanacyjną, która obaliła hierarchiczność prawa wprowadzając uznaniowość stosowania przepisów prawnych.

Honory Koszarski

Cytaty

[Demoliberalizm] stał się system szkodliwym, gdyż przestał on wytwarzać w społeczeństwie owe niezbędne stany psychiczne: pewności i zaufania i nie zawsze jest zgodny z przekonaniem prawnem społeczeństwa.

J. Sas-Wisłocki, Zagadnienie zmiany Konstytucji

Jest bowiem bardzo charakterystyczne, że do dzisiejszego przeciętnego urzędnika administracyjnego, do przeciętnego funkcjonariusza Policji Państwowej i do przeciętnego obywatela, skuteczniej przemawia powołanie się na okólnik lub reskrypt ministra, wojewody lub starosty, niż powołanie się na najbardziej wyraźny i jednoznaczny przepis ustawy, a już wzruszenie ramionami i uśmiech politowania budzi niejednokrotnie powoływanie się na ogólnie obowiązujące zasady prawne lub na konkretne artykuły obowiązującej Konstytucji.

J. Sas-Wisłocki, Zagadnienie zmiany Konstytucji

Prace

 • Accusatio i remotio suspecti tutoris w prawie rzymskim
 • Kontrakt wygodzenia w prawie rzymskim
 • Prawo rzymskie w świetle papirusów zebranych w Iuristische Papyri Meyera
 • Immunitet gospodarczy w dobrach Kościoła w Polsce
 • Usura w prawie kanonicznym polskim
 • Mably jako doradca Polski
 • L’apercu géographique de forets d’exploitation industrielle du bois en Pologne
 • Dzieje Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ w Krakowie od 1851 do 1931 (1931)
 • Prawo głosowania kobiet (1932) – praca nagrodzona na konkursie TBSP UJ
 • Statystyka studentów Wydziału Lekarskiego UJ w Krakowie w roku akademickim 1929/1930 (1932)
 • Opieka Kobiet w Prawie Papirusów (1932) – rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Rafała Taubenschlaga
 • Akademicki statut ramowy i akademicka ordynacja wyborcza (1933)
 • Ustawa o szkołach akademickich (1933)
 • Akademicki kodeks honorowy (1933)
 • Wizja Wielkiej Polski. Fragmenty ustrojowe (1934)
 • Nowe przepisy dewizowe (1936)
 • Przepisy o kontroli obrotu towarowego z zagranicą i z Wolnym Miastem Gdańskiem (1936)
 • Nowe tendencje w polityce prawa (1938)
 • Ochrona prawna nazwiska (1939)
 • Stanowisko polskich prawników-katolików wobec projektu prawa o stosunkach rodziców i dzieci (1939)
 • Prawo o wierzytelnościach w walutach zagranicznych (1939)
 • Wytyczne przyszłego polskiego prawa małżeńskiego (1939)
 • Projekt prawa małżeńskiego (1939)
 • Prawo rzymskie w Polsce Piastowskiej (1945)
 • Spór o Gajusa (1945)
 • Dzieje nauki prawa rzymskiego w Polsce (1946)
 • Prawo osobowe (1946)
 • Rola Adwokatury w Demokratycznym Państwie Polskim (1947)
 • Stanowisko prawne niewolnika u niektórych społeczeństw starożytnego Wschodu (1949)
 • Stanowisko prawne niewolnika u niektórych społeczeństw greckich i hellenistycznych (1950)
 • Sytuacja spadkobiercy w procesie (1956)
 • Najważniejsze problemy spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (1956)
 • Małżeństwo i rozwód (1956)
 • Dziecko i rozwód (1957)
 • Regulaminy pracy (1957)
 • Adwokatura w Jugosławii (1958)
 • Symulacja i kolizja w prawie i życiu (1958)
 • Badanie krwi w procesach o ojcostwo (1959)
 • Jurysdykcja sądów polskich w niektórych sprawach o stwierdzenie nabycia spadku po cudzoziemcu (1966)
 • Przeszłość Chorezmu
 • Obecny zakres obowiązywania dawnych systemów prawa spadkowego w stosunku do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego (1967)
 • Problematyka badań nad współczesnym prawem zwyczajowym polskich środowisk wiejskich i ze wsi pochodnych (1968)
 • Badanie cech dziedzicznych w procesach o ojcostwo (1970)
 • Sprawy cywilne cudzoziemców dewizowych (1971)
 • Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa jako jedna z tzw. klauzul generalnych w k.c. (1972)

Linki zewnętrzne

Od republikanizmu do monarchizmu

W 30. rocznicę śmierci

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s